PEP® Програми

Стандартна програма PEP®

Тази PEP® програма е предназначена за всеки, който управлява екипи и е отговорен за планиране на някакъв процес. Програмата се фокусира върху хора, които се стремят да подобрят производителността и ефективността си и в същото време искат да намалят нивото на стрес като подобряват баланса между работата и личния живот. Стандартната програма е базирана на основната PEP® теоретична рамка и се модифицира спрямо индивидуалните нужди на всеки участник.

PEP® за ръководители / PEP® личен коучинг

Тази PEP® програма е създадена за натоварени професионалисти на високи мениджърски позиции, чиято програма не предполага възможност за участие в стандартната програма на PEP®. Програмата е базирана на индивидуален коучинг подход и в допълнение към PEP® теорията адресира специфичните нужди на участниците.

Управленски PEP®

Тази PEP® програма се провежда в цялата организация, отдели, екипи. Подходът е „отгоре-надолу“ и дава възможност за изграждане на организационна култура докато развива или обогатява индивидуални умения. Друга стратегия за внедряване на програмата може да е индивидуално разработен подход спрямо специфичните нужди на организацията.

Въвеждащ PEP® за новопостъпващи служители

Това е форма на въвеждащо обучение, насочено към новопостъпващи служители. Програмата се адаптира спрямо организационна култура и входящото корпоративно обучение. Тази форма на PEP® помага на новите служители да се адаптират по-бързо към организационната система и ги подкрепя в процеса на изграждане на трудови навици според организационните и работни изисквания.

PEP® за гъвкави условия на труд

Това е форма на PEP® за всеки, който има нужда от помощ при адаптиране на работния процес към гъвкавите условия на труд. Предназначена е за всеки, който преминава към гъвкаво работно време, дистанционна работа, чести пътувания или споделяне на работно пространство.

PEP® за преместване

Тази PEP® програма е специална форма на обучение при предстоящо взимане на решение за преместване на отдел или цяла организация. Програмата стартира с принципите на PEP® и фокусира вниманието на участниците върху инструментите, които поддържат специфични дейности, необходими за преместване на оборудване, архив, мебели и т.н.

Outlook PEP®

По време на тази PEP® програма, участниците ще могат да подобрят производителността и ефективността си чрез повишаване на умения си за работа с Microsoft Outlook. Тя е предназначена да подпомогне участниците да се възползват напълно от предимствата на програмата PEP® чрез прилагане на същите принципи в компютърна среда.

Опресняващ PEP®

Тази форма на PEP® е разработена за участници, които вече за преминали през стандартната форма на PEP®. Целта на програмата е да опресни практическите принципи, научени по време на обучението по PEP® и да подобри работните навици за постигане на по-висока производителност.

Семинар PEP®

Кратка версия на PEP® с едно проследяващо посещение. Програмата преминава през компресиран формат на теорията и една коучинг среща подкрепяща прилагането на практика на наученото според индивидуалните нужди. Чрез този формат участниците получават представа за PEP®. Подходяща е за служители, които нямат планиране в отговорностите си.

Каскаден PEP®

Тази форма на PEP® предлага на организациите PEP® тренери като фасилитатори на програмата PEP®, докато клиентът предоставя самостоятелно коучинг на служителите си. Представители на PEP® обучават и сертифицират за коучери екипа на клиента.

Екипен PEP®

Тази форма на PEP® е предназначена за клиенти, които биха искали да подобрят ефективността и ефикасността на своите екипи в сферата на общо архивиране, планиране, координиране на общи работни процеси и постигане на екипни цели.

Тест за персонална ефективност

Направи теста сега