Организации

PEP® допринася за развитието на добри работни навици на служителите във Вашата организация.

Организации от различни сфери променят начина на работа на своите служители, подобрявайки своята организационна ефективност и бизнес развитие. Програмата допринася за съкращаване на времето за обработване на работни задачи и води до по-голям обем свършена работа за по-малко време.

PEP® допринася за постигане на Вашата бизнес стратегия

PEP® е глобален лидер в сферата на бизнес ефективността. Консултантите на PEP® имат опит с различни по големина организации и ще Ви помогнат да трансформирате работната сила така, че да постигнете максимална ефективност и производителност.

Всеки бизнес е уникален, затова в началото на всеки проект работим задълбочено с клиентите си с цел да разберем специфичните им нужди, преди да създадем финалния вариант на индивидуална програма. Внимателно подбираме PEP® инструменти и ресурси, подходящи за справяне със специфичните предизвикателства на персонала и постигане на бизнес целите. Използваме PEP® WPA – Анализ на работния профил с цел идентифициране на ключови сфери за подобрение в настоящите процеси на клиента ни. На база на тези резултати, обучаваме служителите на клиентите ни как да повишат ефективността си и да постигат по-високи резултати.

Организационно развитие и продуктивност

Решенията на PEP® дават възможност на организациите да подпомогнат служителите си като:

 • Спестят средно по 2 часа на ден
 • Фокусират внимание върху важните задачи и отговорности
 • Повишат ефективността си
 • Отделят повече време за коучинг и развитие на екипите, с които работят
 • По-добро управление на работния поток чрез подобряване на уменията за организация и приоритизиране
 • По-ефективен подход за справяне с дейности или хора пречещи на работния процес
 • Им представи методи за по-ефективна работа с технологиите
 • По-добър баланс между работа и личен живот и по-малко стрес

Резултати и възвращаемост на инвестициите

Обобщена обратна връзка от нашите клиенти:

 • 48% по-ефективен подход при търсене на хартиени и дигитални документи.
 • 43% по-ефективно управление на поща и имейл.
 • 40% по-ефективно планиране на работата.
 • 36% по-ефективна работа по проекти и ключови отговорности.

Тези подобрения в производителността допринасят значително за ефективността на организациите. Служителите могат да отделят повече време и енергия за задачи и отговорности, които са важни за постигане на бизнес стратегията.

Тест за персонална ефективност

Направи теста сега