Индивидуална ефективност

PEP® помага на хората да подобрят ефективността и производителността си.

PEP® променя стила на работа на хората и подобрява ефективността им. Принципите на PEP® помагат на участниците да работят по-умно с по-малко усилия и по този начин да спестят средно между 2 и 5 работни часа дневно. Хората се научават как по-бързо и с по-малко усилия да постигат повече резултати.

Индивидуален подход за подобрение на продуктивността на работното място

Богатият опит на програмата PEP® в сферата на обучения за повишаване на продуктивността се прилага успешно и на индивидуално ниво за оптимизиране на личното и организационно планиране, управление на работния поток и ефективна комуникация на работното място. Основният резултат от всички PEP® програми е свързан със съкращаване времето за обработване и приключване на задачи, като това дава възможност да постигнете възможно най-добри резултати и по-добър баланс между работа и личен живот.

Програмите се адаптират спрямо индивидуалната ситуация с цел постигане на хармония в работния процес според нуждите на различните работни стилове. Коучинг сесиите предоставят на участниците практически стратегии и инструменти, които подпомагат по-доброто представяне във всяка индустрия и роля.

Личния коучер ще Ви подкрепи

Индивидуалните коучинг сесии подпомагат всеки участник да приложи на практика новите умения като проследяват напредъка, с цел да се гарантира постигането на възможно най-добри резултати. Добрите навици се постигат чрез постоянно прилагане на новото поведение. Този подход позволява дългосрочно задържане на положителни индивидуални промени и предотвратява завръщане към старите по-малко ефективни методи на работа след преминаване на първоначалния етап на ентусиазъм след обучението.

Измерими подобрения в производителността

Някои от ключовите предимства на нашите програми включват:

  • По-добри организационни умения
  • Повишена продуктивност и по-добри умения за приоритизиране
  • Повишено чувство за контрол над представянето чрез ефективно управление на работния процес
  • По-ефективно използване на технологиите
  • Повече време за фокусиране върху производителността чрез свеждане до минимум на „крадците на време“ и правилен подход в работа с имейли и телефон
  • Средно спестени по 2 допълнителни работни часа дневно, които могат да се използват за ключови, високо-приоритетни дейности
  • Намаляване на работния стрес и постигане на по-здравословен баланс между работа и личен живот.

Тест за персонална ефективност

Направи теста сега