Историята на PEP®

PEP® световен бестселър

Оригиналният вариант на PEP® е създаден от Кери Глисън през 1984г.. По време на обучение в Svenska Handelsbanken в Швеция, Кери открива, че служителите прехвърлят един и същи документ средно по 8 пъти преди да го обработят. Фактът, че повечето служители на банката имали този навик, станал причина за развитие на програма, целяща да обучи служителите да работят по-ефективно. Първата версия на PEP® е пилотна версия разработена за нуждите на банката. Благодарение на резултатите от пилотната група, по програмата са обучени над 10 000 служители на банката.

На база на тази програма, Кери Глисън публикува книгата си “The Personal Efficiency Program, How to Do More Work in Less Time” („Програма за лична ефективност. Как да постигнем повече резултати за по-малко време“) – световен бестселър ,преведен на над 18 езика.

Програмата се развива като лицензиран продукт, прилаган от консултанти по целия свят. PEP®worldwide е създадена през 1987г., а PEP®worldwide Европа е създадена през януари 2005г., с цел управление, подкрепа и мониторинг на качеството на програмите PEP®, проведени в регионалните структури в Европа, Северна Африка и Близкия Изток. Днес PEP®worldwide има представителства в 26 страни.

Постоянно развитие на програмата

Резултатите от основните принципи на програмата PEP® успешно издържат теста на времето. Въпреки това, през последните 20 години PEP® се развива и надгражда с добри практики свързани с използване на новите технологии.

Един от ключовите елементи на програмата е, че нейното успешно прилагане не се нуждае от допълнителни системи, като календари, специален софтуер и материали за планиране. PEP® има добавена стойност независимо от използваната техника, технологии, софтуер и не се нуждае от допълнителни покупки. Тя се използва за въвеждане в експлоатация на системи за качество, управленски програми и корпоративни инициативи от всякакъв вид. PEP® подпомага личната промяна и непрекъснато усъвършенстване.

PEP® постига незабавни резултати

Тест за персонална ефективност

Направи теста сега