Програмата за лична ефективност PEP® е световен лидер в сферата на бизнес ефективността

PEP® е създадена преди повече от 30 години и оттогава постоянно се развива, подпомагайки компании, индустрии и правителства да повишат екипната си ефективност и в резултат на това оптимизират възвръщаемостта от инвестиции в човешки капитал.

PEP® завинаги променя начина на работа на служителите. Програмата предлага практични решения, които подобряват работния стил на служителите, което води до постигане на по-високи организационни резултати. Ангажираността на служителите се повишава, а нивото на стрес намалява.

PEP® допринася за развитието на добри работни навици на служителите във Вашата организация.

Организации от различни сфери променят начина на работа на своите служители, подобряват бизнес ефективността и увеличават организационната си ефективност. Програмата допринася за съкращаване на времето за обработване на работни задачи и води до по-голям обем свършена работа за по-малко време.

Още...

PEP® помага на държавните служители да бъдат по-ефикасни и ефективни по време на работа.

Държавните служители работят под постоянния натиск на променящата се среда и задоволявайки очакванията за постигане на по-добри резултати. PEP® помага да се подобри ефективността им, променяйки завинаги начина, по който те работят. Чрез практически решения се съкращава времето за извършване на различни дейности, което води до намаляване на разходите.

Още...

PEP® помага на хората да подобрят ефективността и производителността си.

PEP® променя стила на работа на хората и подобрява ефективността. Принципите на PEP® помагат на участниците да работят по-умно с по-малко усилия и по този начин да спестят средно между 2 и 5 работни часа дневно. Хората се научават как по-бързо и с по-малко усилия да постигат повече резултати.

Още...

Нашите Клиенти